Maden; yer kabuğunun ana yapısındaki ekonomik değer taşıyan minerallere verilen isimdir. Madenler, yerkabuğunun hareketlerine bağlı olarak başkalaşma sonucu ortaya çıkarlar. “Cevher” adı verilen bu madenler, ilk bulunduklarında toprak ve kaya parçaları ile birdir. Buna “tuvönan cevher” adı verilir. Madenler, bazen metalik de olabilir. Bunlar, kayaçların içindeki bazı minerallerin ergitilerek ayrıştırıldığında ortaya çıkar. Örneğin; demir, bakır, kurşun, çinko gibi madenler bu sınıfta yer alan madenlerdir.

Türkiye Madenleri Enerji Kaynakları

Madenler sınıfında yer alan bir diğer maden türü de minerallerin doğrudan kullanılması ile elde edilen maden türleridir. Bunlar, mermer, fosfat, kükürt gibi madenlerdir.

Tüm bu madenler haricinde bir de yakılarak enerji elde edilen madenler vardır. Bunlar da; petrol, kömür, doğalgaz gibi madenlerdir.

Türkiye, maden ve enerji bakımından zengin bir ülkedir. Türkiye’deki madenlerin aranıp bulunmasına 1995 yılında kurulan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) ile başlanmıştır. Maden araştırma konusunda gerekli sermaye desteği Etibank tarafından karşılanmaktadır.

Türkiye’deki Madenler Nelerdir?

 1. Demir
 2. Bakır
 3. Krom
 4. Boksit
 5. Bor mineralleri
 6. Zımpara taşı
 7. Kükürt
 8. Barit
 9. Tuz
 10. Manganez
 11. Antimon
 12. Fosfat
 13. Asbest
 14. Mermer